Goriffee

Kenya Komothai Washed Coffee

Dispatched from Goriffee
(earns 55 Taste Points)

Tento mikrolot je zameraný na farmárov, ktorí dopestujú veľmi malé množstvo a v minulosti sa stávalo, že napriek excelentnej kvalite sa ich zber zamiešal do veľkých blendov a unikátnosť ich kávy sa stratila. Komothai spája týchto mikrofarmárov a dáva im príležitosť spojiť sily za účelom zachovania vysokej kvality a špecifického chuťového profilu.

Smooth
Brightness of Flavours
Crisp
Thin
Mouthfeel
Heavy
Balance of Flavours